Skip to main content

Canselor

Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia (Dr.) Hj. Mohd Ali bin Mohd Rustam

© Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta terpelihara.