Skip to main content

Sesi Penganugerahan
Majlis Konvokesyen Ke-19 UTeM
4-6 November 2023

Hari Pertama - 4 November 2023, Sabtu

Sesi WaktuGraduan
Sesi 1
Pagi

Graduan Pengajian Siswazah
Penerima Hadiah Akademik

Sesi 2
Petang

Graduan Sarjana Muda FTKMP
Graduan Sarjana Muda FKE

Hari Kedua - 5 November 2023, Ahad

SesiWaktuGraduan
Sesi 3
Pagi

Graduan Sarjana Muda FTMK
Graduan Sarjana Muda FKP

Sesi 4
Petang

Graduan Sarjana Muda FPTT
Graduan Sarjana Muda FKEKK

Hari Ketiga - 6 November 2023, Isnin

SesiWaktuGraduan
Sesi 5
Pagi

Graduan Sarjana Muda FTKEE
Graduan Sarjana Muda FKM

Sesi 6
Petang

Graduan Diploma

© Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta terpelihara.