Sesi Penganugerahan
Majlis Konvokesyen Ke-18 UTeM
5-7 November 2022

Hari Pertama - 5 November 2022, Sabtu

Sesi WaktuGraduan
Sesi 1
Pagi

Profesor Emeritus
Penerima Ijazah Doktor Kehormat
Graduan Pengajian Siswazah
Penerima Hadiah Akademik

Sesi 2
Petang

Graduan Sarjana Muda FTKEE
Graduan Sarjana Muda FKP

Hari Kedua - 6 November 2022, Ahad

SesiWaktuGraduan
Sesi 3
Pagi

Graduan Sarjana Muda FKEKK
Graduan Sarjana Muda FTMK

Sesi 4
Petang

Graduan Sarjana Muda FKM
Graduan Sarjana Muda FTKMP

Hari Ketiga - 7 November 2022, Isnin

SesiWaktuGraduan
Sesi 5
Pagi

Graduan Sarjana Muda FKE
Graduan Sarjana Muda FPTT

Sesi 6
Petang

Graduan Diploma

© Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta terpelihara.